Foto: Ingrid Eliasson

Förskola med kristen profil

Öckerö församlings heltidsförskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Aktuell information med anledning av covid-19

Liksom Öckerö kommun och barn- och utbildningsförvaltningen följer Öckerö församlings förskolor Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn är välkomna till förskolan. Sjuka barn med symtom som snuva, hosta eller feber ska inte gå till förskolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan barnet går tillbaka. Vid oro eller frågor kontakta 113 13. Vid medicinsk bedömning kontakta 1177.

Vi kommer fortlöpande lägga ut aktuell information.

Med vänliga hälsningar

 Kristin Utbult, förskolechef

Öckerö församling driver sedan 1996 heltidsförskola. På Öckerö och Hönö finns fyra avdelningar med närhet till härlig natur och hav.

Förskolan har en kristen profil vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med Den gyllene regeln från Bibeln: Allt vad ni vill att andra skall göra för er skall ni också göra för dem. (Matt 7:12).

Verksamheten följer gällande styrdokument för förskola: SkollagenLäroplan för förskolaoch förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tillsammans med förskolans kristna profil och församlingens mål bildar det en helhet och lägger grunden till vårt förhållningssätt i förskolan.

Vi har egen kö till våra förskolor, avgiften för verksamheten är den samma som i kommunal verksamhet, maxtaxa. Ladda ner aktuella blanketter nedan. 

Maten spelar en central roll på våra förskolor, den lagas från grunden av våra egna kokerskor. En väl sammansatt måltid ger barnen de bästa förutsättningarna för att orka en dag på förskolan. Här är vår matpolicy.

Har du frågor kring heltidsförskolan är du välkommen att kontakta förskolechef Kristin Utbult. 

Kristin Utbult

Kristin Utbult

Svenska kyrkan Öckerö

Förskolechef

Jennie Johansson

Jennie Johansson

Svenska kyrkan Öckerö

Specialpedagog, Förskolan