Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Öckerö Besöksadress: Kyrkbacken 7, 47532 Öckerö Postadress: BOX 1004, 47522 ÖCKERÖ Telefon:+46(31)7643100 E-post till Svenska kyrkan Öckerö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskola med kristen profil

Öckerö församlings heltidsförskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Öckerö församling driver sedan 1996 heltidsförskola. På Öckerö och Hönö finns fyra avdelningar med närhet till härlig natur och hav.

Förskolan har en kristen profil vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med Den gyllene regeln från Bibeln: Allt vad ni vill att andra skall göra för er skall ni också göra för dem. (Matt 7:12).

Verksamheten följer gällande styrdokument för förskola: SkollagenLäroplan för förskolaoch förskolans likabehandlingsplan .Tillsammans med förskolans kristna profil och församlingens mål bildar det en helhet och lägger grunden till vårt förhållningssätt i förskolan.

Vi har egen kö till våra förskolor, avgiften för verksamheten är den samma som i kommunal verksamhet, maxtaxa. Ladda ner aktuella blanketter nedan. 

Maten spelar en central roll på våra förskolor, den lagas från grunden av våra egna kokerskor. En väl sammansatt måltid ger barnen de bästa förutsättningarna för att orka en dag på förskolan. Här är vår matpolicy.

Har du frågor kring heltidsförskolan är du välkommen att kontakta förskolechef Kristin Utbult. 

Kristin Utbult

Kristin Utbult

Svenska kyrkan Öckerö

Förskolechef

Jennie Johansson

Jennie Johansson

Svenska kyrkan Öckerö

Specialpedagog, Förskolan