Gudstjänst Öckerö kyrka, Ovanifrån, Kontrabas, Kör , Flygel
Foto: Ingrid Eliasson

En återkommande mötesplats

Gudstjänsten är en hållplats i livet där du kan reflektera och närma dig Gud. Musiken har en självklar plats i kyrkan, den bygger broar och öppnar dörrar.

Gudstjänster

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11 på Öckerö, Hönö och Björkö. Dessutom möts vi ofta till gudstjänst på andra tider och platser på nästan alla öar i vår församling. Gudstjänsterna följer kyrkoåret och här kan du läsa kommande söndags tema och bibeltexter. I hemsideskalendern och vårt församlingsblad hittar du tider för kommande gudstjänster.