Foto: Alex&Martin

Begravning – ett sista farväl

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt vid livets slut. Den kan också vara en källa till kraft för de anhöriga.

När ett dödsfall har inträffat kan du som anhörig själv ta kontakt med församlingsexpeditionen för att boka präst och begravningsgudstjänst. Du kan också anlita en begravningsbyrå för att sköta kontakten med församlingen och ta hand om praktiska arrangemang.
Begravningsgudstjänsten är redan betald via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader, om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Kontakta församlingsexpeditionen så hjälper vi dig med det du behöver veta. 

I begravningsgudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Gudstjänstens djupaste ärende är att överlämna den som är död i Guds händer. Söndagen närmast efter dödsfallet läses den avlidnes namn upp i församlingskyrkan. I samband med det tänds ett ljus, och en kort tacksägelseringning görs i klockorna.

Efter begravningen


Inför döden är det naturligt att ibland känna sig osäker och rädd. När vi drabbas av sorg reagerar vi med både kropp och själ. Det finns inget rätt sätt att sörja – vi gör det på vårt eget vis. Ibland kan sorgen kännas alltför tung att bära på egen hand. Då är du välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakoner, de är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.
Det finns också en Leva vidare-grupp för dig som mist en nära anhörig. Välkommen att vara med.

 

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.