Hönö Askgravlund

Askgravlund på Hönö kyrkogård

Församlingens askgravlund blev färdig i maj 2016. Den ligger på Hönö kyrkogård i anslutning till minneslunden.

Ett alternativ till traditionell gravsättning

Gravsättning i minneslund eller askgravlund är ett alternativ till gravsättning i en traditionell grav. Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för gravsättningen inte märks ut, att askan grävs ner inom ett gemensamt gravområde och att ingen gravrätt upplåts. Ljus, blommor och andra dekorationer får inte placeras inom själva gravområdet, utan anhöriga hänvisas istället till gemensamma, angränsande smyckningsplatser. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av både minneslund och askgravlund.

Vid gravsättning i askgravlund – till skillnad från gravsättning i minneslund – är anhöriga välkomna att närvara. Genom kyrkogårdsförvaltningen kan anhöriga också beställa en namnplakett som sätts upp på någon av de fyra ekpelarna vid askgravlunden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år.