Beställa kommunikation

Här kan du som medarbetare i Öckerö församling beställa kommunikationsstöd för kommande arrangemang. Tänk på att ju tidigare info desto bättre kommunikation.

...

Behövs anmälan?

Egna bilder mailas separat till christina.andborn@svenskakyrkan.se

Exempel

Vad? Körkonsert - ”Sommarsamba i solen”
Medverkande: Kören Vilja
När? Lördag 25 augusti kl 18
Var? Mariakyrkan, Öckerö
Behövs anmälan? Nej
Kostnad?
 Gratis
Arrangör: Öckerö församling
Ytterligare beskrivning av arrangemanget: Latinska rytmer och svängiga melodier. Kören Vija förstärkt med förstärkt solist: Pernilla Emme och kompgrupp fån musikhögskolan. Mingel, paraplydrink och snacks. Kom kl 16 och prova rytminstrument, spela med i konserten om du vill.
Målgrupp? Människor ”Mitt-i-livet” som sällan går i kyrkan. 
Bildförslag?
 Kören Vilja i solhattar och pressbild på Pernilla Emme.