Foto: Magnus Aronson /Ikon

En tid att visa omsorg

Nynäshamns församlings riktlinjer med anledning av spridningen av Covid-19

I Nynäshamns församling vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Församlingsexpeditionen nås under telefontider och personalen är tillgänglig för samtal eller frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona – covid-19. Om du eller någon i din närhet har smitta ska du stanna hemma i enlighet med smittskyddslagen.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som du kan hitta här!

Somliga av församlingens verksamheter kan och har i viss mån fått ställas in, ställts om eller tagit uppehåll och vi uppmanar därför alla att följa den information som går ut från församlingen. Uppdateringar om inställda verksamheter hittas i kalendern på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/nynashamn

Då församlingens verksamheter till stor del riktar sig till personer i riskgrupper har vi av omsorg vidtagit följande åtgärder:

Församlingens samtliga öppna verksamheter har för närvarande uppehåll - preliminärt till 28 november

Med anledning av de skärpta riktlinjerna i Stockholms län ställs den öppna verksamheten i Nynäshamns församling tillfälligt in. Följ den information som uppdateras löpande i kalendern.

Gudstjänster och förättningar

Gudstjänster och förrättningar fortsätter med följande restriktioner:

• Gudstjänster firas i Nynäshamns kyrka med celebranter men utan fysiska deltagare i bänkarna. Församlingen uppmanas att följa de sändningar som erbjuds och att delta i gudstjänsten med bön vid angiven tidpunkt.

• Förrättningar sker endast med den närmsta kretsen. Har du en bokad förrättning ber vi dig kontakta Församlingsexpeditionen, 08-520 102 13 för information om vad som gäller vid det tillfället.

• Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga eller feber uppmanas att avstå sociala kontakter (däribland gudsjänster och förättningar) som riskerar att sprida smitta.

 

Allt ovanstående gäller under förutsättning att inga nya direktiv från stift, myndighet eller kommun kommer. Vi följer regelbundet information från Svenska kyrkans krissamordning och anpassar rutiner och regler efterhand som läget förändras.

 

Låt oss vara rädda om och inte för varandra

I en tid av oro är det av vikt att vända oron till omsorg. Vi får tänka på hur vi kan ta hand om varandra på bästa sätt. Att vi undviker fysiskt kontakt sker av respekt för den andra och inte av rädsla. Kanske är det inte läge att besöka dina vänner i riskgruppen men en kasse med lite extra förnödigheter utanför dörren eller ett telefonsamtal kan värma. Låt oss ta hand om varandra och fortsätta att tjäna Herren med glädje!

 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen

Kontakta oss

Kyrkoherde

Lars-Åke Palm

Nynäshamns församling

Kyrkoherde

Expedition

Ann Kornefalk

Nynäshamns församling

Administratör - Församlingsexpedition

Kristin Österberg

Nynäshamns församling

Administratör - Kyrkogårdsexpeditionen

Präster

Ingrid Dahlström

Nynäshamns församling

Präst

Johan Jäger

Nynäshamns församling

Präst

Diakoni

Maria Jaehnke

Nynäshamns församling

Diakon

Ann-Kristin Berg

Nynäshamns församling

Diakoniassistent