Meny

En tid att visa omsorg

Nynäshamns församlings riktlinjer med anledning av spridningen av Covid-19

I Nynäshamns församling vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Församlingsexpeditionen är öppen som vanligt och personalen är tillgänglig för samtal eller frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona – covid-19. Om du eller någon i din närhet har smitta ska du stanna hemma i enlighet med smittskyddslagen.

Den som har befunnit sig i riskområden uppmanas att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som du kan hitta här!

Församlingens verksamheter och konserter kan och har i viss mån fått ställas in eller tagit uppehåll och vi uppmanar därför alla att följa den information som går ut från församlingen. Uppdateringar om inställda verksamheter hittas i kalendern på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/nynashamn

Då församlingens verksamheter till stor del riktar sig till personer i riskgrupper har vi av omsorg vidtagit följande åtgärder:

Följande Återkommande verksamheter har för närvarande uppehåll

• Språkcafé, läxhjälp och liknande volontärdriven verksamhet

• Sopplunch

• Andakter och andra aktiviteter där vi besöker äldreboenden och sjukhus 

Gudstjänster och förättningar

Gudstjänster och förrättningar fortsätter som vanligt - nästan:

  • I kyrkobyggnaden vistas max 50 personer
  • Högmässan kommer att filmas och kan därför följas via facebook, vilket vi uppmuntrar för deltagare i riskgrupper (Länk)
  • Nattvarden kommer uteslutande ske som intinktion vilket innebär att prästen doppar och delar ut bröd och vin
  • Vid fredshälsningen avstår vi från handhälsning. Vid nattvard och fridshälsning så uppmanas vi att hälsa bugande med en hand på hjärtat eller med händerna ihop.
  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga eller feber uppmanas att avstå sociala kontakter (däribland gudsjänster och förättningar) som riskerar att sprida smitta.

Församlingens körverksamheter

Körverksamheten är till viss mån aktiv. Läs mer på svenskakyrkan.se/nynashamn/korer
Är du själv deltagare i någon av församlingens körer ber vid dig ta del av detta brev.

Barn och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet fortsätter som vanligt. Kommunens skolor och förskolor i Nynäshamn har ännu inte stängt och vi följer i dagsläget de rutiner som rekommenderas där.

Vi uppmanar alla besökare att tvätta händerna extra och undviker onödig kontakt. Handsprit finns på toaletter och alltid i samband med servering av förtäring. Alla barn eller ungdomar med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga eller feber uppmanas att stanna hemma.

 

Allt ovanstående gäller under förutsättning att inga nya direktiv från stift, myndighet eller kommun kommer. Vi följer regelbundet information från Svenska kyrkans krissamordning och anpassar rutiner och regler efterhand läget förändras.

 

Kyrkan

Kyrkan är öppen för enskilda besök och ljuständning alla dagar klockan 09 - 15. Vänligen observera att det under dessa tider kan pågå förrättningar. Kliv in i kyrkan med andakt.

Låt oss vara rädda om och inte för varandra

I en tid av oro är det av vikt att vända oron till omsorg. Vi får tänka på hur vi kan ta hand om varandra på bästa sätt. Att vi undviker fysiskt kontakt sker av respekt för den andra och inte av rädsla. Kanske är det inte läge att besöka dina vänner i riskgruppen men en kasse med lite extra förnödigheter utanför dörren eller ett telefonsamtal kan värma. Låt oss ta hand om varandra och fortsätta att tjäna Herren med glädje!

 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen

Kontakta oss

Kyrkoherde

Lars-Åke Palm

Nynäshamns församling

Kyrkoherde

Expedition

Ann Kornefalk

Nynäshamns församling

Administratör - Församlingsexpedition

Kristin Österberg

Nynäshamns församling

Administratör - Kyrkogårdsexpeditionen

Präster

Ingrid Dahlström

Nynäshamns församling

Präst

Johan Jäger

Nynäshamns församling

Präst

Diakoni

Maria Jaehnke

Nynäshamns församling

Diakon

Ann-Kristin Berg

Nynäshamns församling

Diakoniassistent