En levande kyrka

En text om färgen på Nynäshamns kyrka

När det beslutades att Nynäshamns kyrka skulle renoveras och att putsen skulle bättras på, tittades det bakåt. Kyrkobyggnaden har ett historiskt värde och ingrepp på den måste ske med största försiktighet. Färgen som nu sitter på den nyrenoverade kyrkan är av samma levande material och har förts på med samma metoder som första gången den målades. Det gör att kyrkobyggnaden ändrar sin karaktär under hela sin livstid.

 

När kyrkan 1930 fick sin färg användes en kalklimsfärg som anpassas efter klimatet den befinner sig i. Den har under åren ändrat sin karaktär och på vissa platser blivit mörkare, andra ljusare. Somliga kallar det att färgen är levande. Vid renoveringen 2018 togs beslutet i samråd med länsstyrelse och antikvarie att använda sig av samma typ av färg och metod som första gången den målades. Resultatet är en kyrkobyggnad med en levande färg som påverkas av det klimat den befinner sig i.

Foto: Ulrica Zwenger

Skiftningar i färgen ska ske och sker. Färgen kommer med åren att sätta sig något och bli mörkare men solljus, fukt, kyla, värme och typ av underlag är alla faktorer som påverkar dess karaktär. Som vid omsorgen över en god vän får vi ha kyrkan över uppsikt och vi kan lita på att färgen ska hålla lika länge som den gamla höll.

Kasta gärna en blick upp mot kyrka när du befinner dig i Nynäshamn. Färgen kan upplevas olika dag för dag och ibland även timme för timme. Det är en fascinerande kyrka vi har!

 

Andreas Sjögren
Informatör i Nynäshamns församling

 

Foto: Andreas Sjögren
Foto: Nynäshamns bildarkiv