Dop

Dopet är en högtid både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna samfunds dop. Dopet gäller en gång för alla och görs därför aldrig om.

Medlemsskap
Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i kyrkan. Dopet är den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan.
Föräldrar och annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska vara medlem i kyrkan, barnet får då senare erbjudandet att döpas.

Barndop
Ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till Svenska kyrkans tro. Föräldrarna, eller föräldern, är välkomna att komma med önskemål om musik, sång och textläsning under dopgudstjänsten.

Vuxendop
Ofta förknippar man dopet med det nyfödda barnet, men Svenska kyrkan är den kyrka i Sverige som döper flest vuxna. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse inför dopet.

Ta kontakt med någon av församlingens präster om du vill veta mer, eller vill bli döpt.

Kostnad
Det kostar ingenting att döpas oavsett om dopet sker i den egna församlingen eller någon annanstans.

Dopkalas
Vid dop kan du låna församlingshemmets kök och samlingssal för dopkalas. Kolla tillgänglighet med församlingsexpeditionen när du bokar dopet. Hyresfritt för församlingsmedlemmar.

Platsen
Du kan välja att döpa i kyrkan, i församlingshemmets andaktsrum, eller på annan plats som betyder något särskilt för dig. Församlingen erbjuder doptider på lördagar klockan 12, 13,30 eller 15 och på söndagar klockan 13,30. Det finns även möjlighet att ha dopet i söndagens mässa kl 11.

Om du döper i kyrkan ingår det även en musiker som spelar till de psalmer ni valt. Väljer ni att döpa på annat ställe, t.ex. i hemmet ingår det inte någon musiker, utan enbart präst.

Ha gärna några alternativa datum till hands, speciellt om du har önskemål om särskild präst.

Dopsamtal
Inför dopet träffar prästen föräldrarna, eller ungdomen/den vuxne och samtalar om dopet och vad det innebär. Då går man även igenom dopgudstjänsten, väljer
psalmer och kommer överens om vem som gör vad under gudstjänsten. Det finns möjligheter för släktingar, syskon och vänner att vara delaktiga genom att t.ex. läsa en text, bära ljus och kors när man går in i kyrkan, eller att hälla upp dopvattnet.

Inför dopet

Faddrar
Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt "gudbarn", det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt svenska kyrkans ordning ska en fadder "vara döpt och villig att dela barnets kristna fostran".

Dopklänning
Dopklänningen är lång som tecken på att man ska kunna växa i sitt dop, d.v.s.
utvecklas i sin tro allteftersom man blir äldre. Den är vit, renhetens färg.
I många familjer finns en dopklänning som flera generationer döpts i och ofta
broderas namnen på klänningen. Om man inte har någon egen dopklänning så har
församlingen en klänning att låna ut.

Dopljus
Den döpte får ett dopljus av församlingen vid dopet. Det ska påminna om Jesus som sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker, utan ha livets ljus." Dopljuset kan stå framme och tändas vid särskilda tillfällen, t.ex. på födelsedagen eller på årsdagen av dopet. När det brunnit ner kan du få ett nytt av församlingen.

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.