Vid bokningar

Här kan du läsa om hur Nylöse pastorat hanterar personuppgifter vid hantering av bokningar av lokaler, dop, vigslar, begravningar.

Frågor

Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till expeditionen på 031-731 82 00 eller på nylose.pastorat@svenskakyrkan.se.

På www.svenskakyrkan.se/nylose-pastorat/personuppgifter kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår policy. 

Nedan finns också kontaktuppgifter till dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig.