Svenska kyrkans stöd vid avancerad sjukvård i hemmet

I den här foldern finns kontaktuppgifter till diakoner och präster i Nylöse pastorat (Angered, Bergsjön, Kortedala och Nylöse) som finns till stöd för inskrivna i ASIH och deras närstående.