Interreligiösa rådet i Nordost ansluter sig till uttalade av biskop Susanne m fl

Med anledning av de planerade islamofobiska hatattackerna mot muslimer och Koranen i Göteborg med flera orter har "Tro&Respekt, Interreligiösa rådet i Nordost" anslutit sig biskop Susannes och Muslimska samverkansgruppen i Göteborgs uttalade

Vi, representanter från Tro & Respekt: Interreligiösa rådet i Nordost, står enade i vårt fördömande av de islamofobiska hatattackerna mot muslimer och Koranen.

Yttrandefriheten är en omistlig del av vårt demokratiska samhälle, men att använda den för att så hat och splittring är att missbruka den och hotar religionsfriheten.

Vi representerar olika religiösa samfund, och vill uttrycka solidaritet med våra muslimska systrar och bröder. Vi ser de lidanden ni går igenom och förstår att detta är ett hot mot era möjligheter att leva värdiga liv. Så får det inte vara!

Upplopp och våld skapar bara mer splittring. Tillsammans vill vi därför uppmana till att möta hatet på fredligt sätt, genom att sprida kunskap om våra religioner, genom att mötas, respektera och glädjas åt våra olikheter och kämpa för ett rättvist samhälle.

Med önskan om Guds fred.

För Tro & Respekt: Interreligiösa rådet i Nordost:

Bengt Andreasson, Rosa huset Lovgärdet, Equmeniakyrkan
Iman Baroudi, Angereds Muslimska församling.
Andrzej Konopka, S:t Pauli av Korsets Församling, Katolska kyrkan Angered
Frida Dryselius Mulec, Nylöse pastorat, Svenska kyrkan
Bajwa Varinder Kaur, Gurdwara Sri Guru Singhsabha
Emanuel Furbacken, Samordnare för församlingarna i Tro&Respekt