Foto: Anna Larsson

Förskola

Letar du efter en bra förskola i Göteborg som har barnets behov i centrum? Då är Kråkekullen en plats för dig och ditt barn! Genom olika projekt ges barnen möjlighet att utforska olika material i sitt skapande både inomhus och utomhus.

Förskolan Kråkekullen i Angered centrum

Nylöse pastorat bedriver en heltidsförskola i Angereds församling. Förskolan ligger i Gunnareds kyrka nära Angereds centrum och har två avdelningar för totalt 45 barn.

Utanför förskolan finns två gårdar för barnen med olika möjligheter till lek och rörelse för hela kroppen. Förskolan har också nära till skogen som ligger precis bakom, hit går vi varje vecka med barnen för att leka, utforska och upptäcka naturens olika årstider.
  
Förskolan har två avdelningar – Kråkekullen och Pärlan där varje avdelning tar emot barn mellan 1 och 5 år. På varje avdelning delar vi in barnen i mindre grupper. Arbetslagen samarbetar med varandra och har en gemensam verksamhetsplan samt likabehandlingsplan.

Vår förskola följer skollagen och vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan 98, reviderad 2018. 
 
Vi arbetar med olika projekt tillsammans med barnen utifrån deras behov och intressen. I projektarbetet blir barnen delaktiga i sitt eget lärande och vi följer deras utveckling med dokumentation i vår blogg på Tyra. 

I de olika projekten arbetar vi med fokus på normer och värden, språk och begrepp, matematik, naturkunskap och teknik samt hälsa och hållbarhet. Ofta arbetar vi med ett längre tema eller en saga under en längre period och utgår då från en saga och arbetar med innehållet i sagan på olika sätt. Exempelvis när vi arbetar med ett längre tema eller en saga under en längre period. Då utgår vi från en saga och arbetar med innehållet i sagan på olika sätt. Barnen får återberätta sagan med stöd av bilder, figurer, egna alster eller i en egen bok om sagan. Genom våra smågrupper får barnen större möjlighet att utveckla det egna lärandet, det sociala samspelet, det egna språket och lära sig samtidigt nya ord och begrepp.
 
På förskolorna serveras frukost, lunch och mellanmål. Lunchen beställer vi från cateringfirman Lyp/kitchen & grytan catering. 
 
För att ni som vårdnadshavare skall känna er delaktiga i verksamheten arbetar vi med en mobilapp som heter Tyra. Där får ni möjlighet att följa ert barn genom en blogg där personalen lägger in olika saker barnen varit med om under veckan, både genom foto och kortare filmsnuttar. I Tyra ger vi också information genom månadsbrev, gemensamma aktiviteter, utflykter, studiedagar med mera. Genom Tyra har förskolan möjlighet till ett närmare samarbete med er vårdnadshavare.

Öppet, personal, kostnad och kontakt

Förskolan är öppen mellan 06:30–17.30 men öppettiderna kan förändras efter behov. I verksamheten arbetar flera förskollärare, barnskötare och personal med annan pedagogisk utbildning. 
 
Förskolan följer Göteborgs kommuns regler för fristående förskolor samt tillämpar en avgift enligt gällande maxtaxa inom Göteborgs stad. Avgiften variera beroende på om barnet har en heltidsplats, går 15-eller 25 timmar per vecka, barnets ålder baserat på vårdnadshavarens inkomst.
 
Du är välkommen att ringa eller boka tid för ett besök om du vill ha ytterligare information om verksamhetens innehåll eller om den kristna profilens utformning.

Våra konfessionella inslag i utbildningen är frivilliga för barnen att delta i och du som förälder får ge ditt samtycke till om ditt barn får vara med. Vår musiker har varje vecka ett sång- och rytmikpass med barnen i kyrkorummet. På fredagar tänder vi ett ljus och har en liten andaktsstund, inför de större högtiderna under kyrkoåret läser vi en bibelberättelse. Dessutom uppmärksammar vi andra traditioner som firas runt om i världen. 
 
Utöver detta bjuder vi ibland in till gudstjänster för små & stora på söndagar och inför jul och påsk har vi en kvällssamling med olika aktiviteter i kyrkan.  
 
 Vid ansökan ställs ditt barn i kö och din ansökan behandlas i tur och ordning, och vi tillämpar syskonförtur. Alla barn oavsett bakgrund ges en plats på förskolorna.

Telefonnummer till avdelningarna:
Kråkekullen: 031- 731 69 39
Pärlan: 031-731 69 11

Här nedan hittar du också telefonnummer till förskolans rektor, Agneta. Samt ett bildgalleri med foton från förskolan!

Hitta hit