Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan som organisation vilar på en demokratisk grund. Pastoratets styrande organ väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Politisk organisation

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige väljs genom kyrkoval var fjärde år. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ och utses av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser även församlingsråd.

Genom att klicka på länkarna nedan kan du läsa mer om dessa organ och om hur du kan ta del av information från dem. 

En ung kvinna sitter och samtalar med en man över en kopp kaffe. På bordet ligger böcker och en karta.

Församlingsråd

Församlingsråd ska finnas i pastorat som har flera församlingar. I Nylöse pastorat har vi fyra församlingsråd. 

En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Vill du engagera dig i Nylöse pastorats förtroendemannaorganisation?  

Nästa val till församlingsråd kommer att ske i slutet av 2023. Kontakta en präst i din församling om du vill veta mer om vad det innebär att delta i församlingsråd.