Någon sitter vid datorn och håller en kaffekopp med Mumin-motiv.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig

dataskyddsombud

Ett så kallat dataskyddsombud (tidigare PUL-ombud) har till uppgift att kontrollera att GDPR följs inom organisationen och kan anlitas antingen externt eller internt.
Datskyddsombudet från Xeeda AB heter Erik Blandin och nås på dso_xeeda.se samt 0725-87 72 89.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG