Bilder, swish, grupper

Här kan du läsa om hur Nylöse pastorat hanterar personuppgifter gällande bilder, swish-betalningar och i gruppverksamheter.

Bilder

För hantering av bilder krävs samtycke av fotograferade personer. Bilder vi tar används i olika former av tryckt, grafiskt material, på våra egna webbplatser och i viss mån i sociala medier. Bilderna i vår bildbank gallras ut när de inte längre känns aktuella eller när samtycke inte längre finns. Dock kan vissa bilder komma att sparas i arkiv för ett dokumentations- och historiskt intresse. Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (kapitel 2, artikel 5b).

SWISH

Vid kollekt och betalning via Swish sparas personuppgifterna telefonnummer och namn, för den som står för abonnemanget. Den information som enligt bokföringslagen och kyrkoordningen måste sparas är gallrad på personuppgifter.

Gruppverksamhet

För att vi ska kunna administrera deltagare i aktiviteter som grupper behöver vi lagra personuppgifter i Nylöse pastorat (Angered, Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar) om dig och ditt barn (om du anmält ditt barn till en barnaktivitet) som du själv angivit. Nylöse pastorat kommer att behandla dessa uppgifter för att vår personal ska kunna kontakta dig och kunna genomföra bokningar/förfrågningar/medlemskap/anmälningar med mera. Läs mer på informationen som ges tillsammans med anmälningsblanketten.

Genom att anmäla ditt barn till en grupp ingår du avtal om att ditt barn ska delta i gruppen och godkänner därmed att Nylöse pastorat registrerar de personuppgifter om dig och ditt barn som du själv uppger. I samband med att du anmäler dig eller ditt barn till en grupp får du information om ur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter. Informationen är viktig. Här står detaljerad information om hur personuppgiften behandlas för just den gruppen. Läs nog igenom informationen i lugn och ro. 

 Här är ett exempel på hur det kan stå i en information:
”Uppgifterna kommer endast att behandlas inom pastoratet enligt följande:

Vi lagrar personuppgifter på ett säkert sätt så att bara de personer som behöver har till gång till uppgifterna.
Vi skapar listor som vi använder för att sammanställa alla deltagare, anteckna närvaro och ta kontakt med dig eller vårdnadshavare vid behov.
Bilder som tas under namn på gruppen lagras i arkiv i enlighet med Dataskyddsförordningen (kapitel 2, artikel 5b).

Dina rättigheter och frågor

Här kan du läsa om dina rättigheter gällande personuppgifter och var du kan ställa frågor.