Allmänt

Allmänt om hur Nylöse hanterar personuppgifter för medlemmar.

Medlem i Svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet (samtycke kommer ej att samlas in då avtalsregeln är laglig grund till behandlingen av dina personuppgifter) mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. 

Personuppgifter samlas in från Skattemyndigheren genom datorsystemet Kbok eller när du själv väljer att delge dem som vid exemeplvis adresslistor. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med Arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Svenska kyrkan skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?

Nylöse pastorat kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke. Endast anställd personal kommer att ha tillgång till uppgifterna. Nylöse pastorat har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

I de fall vi anlitar externa tjänster så som tekniska lösningar vad det gäller lagring upprättas ett personuppgiftsbiträdes-avtal. Detta avtal reglerar de åtaganden som varje biträde måste följa och på så sätt säkras hanteringen av dina personuppgifter.

Nylöse pastorat kommer att spara dina personuppgifter till dess att det inte finns relevans att spara personuppgifterna för givet ärende och då raderas uppgifterna.

Svenska kyrkan är under lag bunden till offentlighetsprincipen, vilken är överordnad GDPR och kan leda till att vi måste lämna ut uppgifter enligt laglig föreskrift. I dessa fall görs alltid en bedömning innan uppgifter lämnas ut.

Läs om rättigheter på länken nedan.

Vid bokningar

Här kan du läsa om hur Nylöse pastorat hanterar personuppgifter vid hantering av bokningar av lokaler, dop, vigslar, begravningar.

Bilder, swish, grupper

Här kan du läsa om hur Nylöse pastorat hanterar personuppgifter gällande bilder, swish-betalningar och i gruppverksamheter.

Dina rättigheter och frågor

Här kan du läsa om dina rättigheter gällande personuppgifter och var du kan ställa frågor.

E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss.

Personuppgiftspolicy

Här är personuppgiftspolicy för Nylöse Pastorat (Angered, Bergsjön, Kortedala och Nylöse församlingar)

Dina rättigheter och frågor

Här kan du läsa om dina rättigheter gällande personuppgifter och var du kan ställa frågor.