Foto: Magnus Aronson

Vuxenverksamhet

I kyrkan finns det något för alla. Här kan du exempelvis sjunga i kör, fika, sy eller be tillsammans. Eller varför inte besöka församlingens gemenskapsträffar för daglediga? VÅRTERMINEN 2022 FÖR VÅRA VERKSAMHETER FÖR VUXNA STARTAR VECKA 9.