Foto: Malén Eneberg

Västra kyrkogården

Nyköpings Westra kyrkogård anlades av S:t Nicolai församling 1825 för att avlasta den kyrkogård som tidigare var belägen runt S:t Nicolai kyrka.

Kyrkogården anlades då utanför tätbebyggt område, men vår stad har sedan dess vuxit ordentligt.
 
Kyrkogården är en parkkyrkogård av barockkaraktär. Stilfullt med raka gångar och fyrkantiga symmetriskt liggande gravkvarter med en tydligt markerad mittaxel där kapellet utgör det centrala blickfånget. Den välvuxna trädkransen av blandade lövträd ger dock kyrkogården en lummig och behaglig karaktär. I trädkransen hittar vi bland annat lind, alm, ek och ask.

Minneslunden Västra kyrkogården

Minneslunden anlades 1997 och är belägen under en stor skogsek, där scilla och andra lökväxter ger minneslunden en ängsliknande karaktär under vår och försommar.
Den runda dammen i röd granit omsluts av rododendron och en plantering
av olika sorters perenner.
Lösa blommor placeras i dammens blomhållare och ljus placeras i ljushuset eller
i grusbädden i anslutning till planteringen.

ASKGRAVLUNDEN magnolian på VÄSTRA KYRKOGÅRDEN

Askgravlunden Magnolian är ritad av landskapsarkitekt Kerstin Lundén, Saltsjö-Boo och inryms i ett gammalt gravkvarter. Gjutjärnskors från
Näfveqvarns bruk och andra gamla gravvårdar är en del av askgravlunden. Den invigdes 31 oktober 2014 och består av tio minnesstenar, på vilka namnskyltar monteras. Stenarna står i en bädd av perenner och blommande vårlök. Det finns två ljushus och tillgänglighetsanpassat smyckningsbord med plats för vaser med snittblommor. Snittblommor kan också sättas framför minnesstenarna i de borrade hålen i kantstenen.

HITTA TILL VÄSTRA KYRKOGÅRDEN

Vatten på våra kyrkogårdar

Vattnet på våra kyrkogårdar stängs under normala omständigheter av i början av vecka 41. Vatten och vaser finns intill våra ekonomibyggnader på Svärta, Västra och Östra kyrkogården. På Nya kyrkogården även bakom kapellet och vid gamla vänthallen. Vattnet sätts under normala omständigheter på i början av vecka 17.

Nyköpings församlings kyrkogårdsenhet använder sig av åvatten till bevattningsanläggningarna på Nya, Västra och Östra kyrkogården. På Svärta kyrkogård tas vattnet från egen brunn.

Nyköpings församling investerar i planteringslådor, som kräver minimalt med vatten.