Foto: Malén Eneberg

Västra kapellet

Västra kyrkogården invigdes 1824. Kapellet på kyrkogården bör ha stått färdigt år 1854, men mycket litet är känt om dess historia.

I början av 1800-talet fanns behov av en ny kyrkogård i Nyköping. År 1824 invigdes Västra kyrkogården. Den omfattade då den östra delen av den nuvarande kyrkogården med gravarplatserna 1- 80 längs den yttre gränsen. Med tiden uppstod behov av flera gravplatser och 1853 invigdes delen ” Wester om Portarne” med gravplatser ni 81 etc. Kyrkogården disposition i äldre tid framgår av kartor från 1870 och 1887.

I juni 1853 beslutades att kollekt skulle användas till ”Gravkorsbyggnaden” och i oktober 1854 beslöts om lån för täckande av den brist som uppstått p.g.a. kostnader för bygget. Föredragande var ” Herr Bergsfogden Ågren, som outtröttligen besörjt verkställighet av Nya Gravkors Byggnaden”. Kapellet bör alltså ha stått färdigt år 1854. Äldre odaterad ritning visar gravkor samt bisättningsrum i källarplan. År 1855 beslutades om regler för” Grafkorets begagnande”, gällande dels gravkoret, dels bisättningsrummet.

Mycket litet är känt om byggnadens historia. Det har genomgått renoveringar under 1989 och under 2010-2011. In- och utvändigt ytskikt har då renoverats.

Texten är hämtad ur Vårdplan för Västra kapellet 2006, Webjörns Arkitektkontor.

Vet du mer om byggnadens historia? Hör av dig till malen.eneberg@svenskakyrkan.se!

 

Foto: Malén Eneberg