Foto: Malén Eneberg

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till Nyköpings kyrkogårdsförvaltning. Vi sköter de fyra kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i här - oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Expeditionen är på grund av risken för spridning av Covid-19 tills vidare stängd för ej förbokade besök. Expeditionens telefontider: måndag-tisdag och torsdag-fredag 10-12 samt onsdag 13-15. 

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping