Foto: Malén Eneberg

Kyrkogårdar & begravning

Välkommen till Nyköpings kyrkogårdar. Kyrkogårdsenheten sköter de fyra kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i här - oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Just nu har vi lite längre handläggningstider på grund av personalbrist. Vi ber om överseende med detta.

Expeditionens telefontider:
Måndag-tisdag kl 10.00-12.00
Onsdag kl 13.00-15.00
Torsdag-fredag kl 10.00-12.00 

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping

Beställ gravskötsel

Här kan du beställa gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen.

Sökes: innehavare av gravrätter

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser i Nyköping. Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga finns risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Kyrkogårdar

I Nyköpings församling finns fyra kyrkogårdar. Här kan du läsa mer om dem.

Säkra gravstenar

Kyrkogårdsenheten kontrollerar regelbundet att alla gravstenar är säkert monterade, för att de inte ska utgöra en risk för besökare eller personal. Här kan du läsa mer om arbetet med gravstenssäkerhet.

Askgravlundar och minneslundar

Det finns olika sätt att gravsättas på. Här kan du läsa om askgravlundar och minneslundar i Nyköpings församling.

Krematoriet

Krematoriet på Nya kyrkogården i Nyköping byggdes 1964 och moderniserades 2001. 2017 gjordes en utbyggnad och ombyggnad.