Foto: Malén Eneberg

Svärta kyrkogård

Svärta kyrka med kyrkogård ligger vackert belägen uppe på en höjdrygg vid ”Svärta sockens” nordligaste del.

Tidigare var svärtasvackan en seglingsbar havsvik och man kunde enkelt ta sig in till Svärta kyrka per båt. Kyrkans äldsta delar har troligen anor från 1200-talet och man kan ana det i och intill kyrkan där det har gravsatts människor ända sedan dess. 

Svärta var tidigare en egen socken men sammanslöts under reformationen med Alla Helgona församling. Under 1500-talet var Svärta kyrka till och med församlingens moderkyrka då Gustav Vasa ansåg att det var onödigt med två kyrkor i församlingen varpå han under denna tid faktiskt ödelade Alla Helgona kyrka.

Går man in i Svärta kyrka märker man att kyrkan faktiskt är riktigt stor.
Vid Svärta kyrkogårds västra del finns två gravkor uppförda under tidigt 1800-tal. Det norra är avsett för släkten von Berchner som ägde Norshammar (numera Svärta gård). Det södra innehas av släkten Löwen som innehar Sjösa gård.

Kyrkogården är en typisk landsortskyrkogård. Den ligger högt belägen i landskapet för att kyrkan skulle synas från stora delar av socknen. Den är inbäddad i en trädkrans av blandade lövträd bestående av bland annat lind och lönn.

Minneslunden Svärta kyrkogård

Minneslunden anlades 1996 och består av en gräsyta, som under vår och försommar kan liknas vid en äng, då vårlökarna blommar under ekarna.
Gräsytan omgärdas av en rosenhäck.

Smyckningsplatsen ligger i anslutning till den lilla dammen och minnesstenen, med texten ur Psaltaren 23:2, ”Han låter mig vila på gröna ängar”.
Det finns en gemensam ljuslykta för lösa små gravljus.

HITTA TILL SVÄRTA KYRKOGÅRD
GRAVKARTA SVÄRTA KYRKOGÅRD

Vatten på våra kyrkogårdar

Vattnet på våra kyrkogårdar stängs under normala omständigheter av i början av vecka 41. Vatten och vaser finns intill våra ekonomibyggnader på Svärta, Västra och Östra kyrkogården. På Nya kyrkogården även bakom kapellet och vid gamla vänthallen. Vattnet sätts under normala omständigheter på i början av vecka 17.

Nyköpings församlings kyrkogårdsenhet använder sig av åvatten till bevattningsanläggningarna på Nya, Västra och Östra kyrkogården. På Svärta kyrkogård tas vattnet från egen brunn.

Nyköpings församling investerar i planteringslådor, som kräver minimalt med vatten.