Sökes: innehavare av gravrätter

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser i Nyköping. Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga finns risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Finns det en grön skylt (som den på bilden högst upp på den här sidan) på gravplatsen du besöker? Är du anhörig eller nära släkt till de gravsatta eller tidigare gravrättsinnehavare, kan du kanske bli ny gravrättsinnehavare för gravplatsen.

Sedan den 1 april 1991 finns en skyldighet enligt lag, att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen, Nyköpings kyrkogårdsförvaltning.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till huvudmannen och ev gravanordning tas bort.

Delgivning

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Nya kyrkogården, Alla Helgona kyrkogård, Gamla Västra kyrkogården och Svärta kyrkogård.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är begravd på gravplatsen avled före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren, som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

Vilka gravar gäller det?

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Så får du kontakt med oss

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga kommer gravplatserna att betraktas som återlämnad till huvudmannen. 

Kyrkogårdsförvaltningen, Nyköpings församling