Sökes: innehavare av gravrätter

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser i Nyköping. Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga finns risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till huvudmannen.

Finns det en grön skylt (som den på bilden högst upp på den här sidan) på gravplatsen du besöker? Är du anhörig eller nära släkt till de gravsatta eller tidigare gravrättsinnehavare, kan du kanske bli ny gravrättsinnehavare för gravplatsen.

Sedan den 1 april 1991 finns en skyldighet enligt lag, att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen, Nyköpings kyrkogårdsförvaltning.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till huvudmannen och ev gravanordning tas bort.

Delgivning

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Nya kyrkogården, Alla Helgona kyrkogård, Gamla Västra kyrkogården och Svärta kyrkogård.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är begravd på gravplatsen avled före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren, som inte heller hade några administrativa rutiner för att få in uppgifterna.

Vilka gravar gäller det?

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Via faktarutorna nedan kan du se en förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar.

så får du kontakt med oss

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta oss senast den 31 december 2019.

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga kommer gravplatserna att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det medför att gravanordningen tas bort.

Kyrkogårdsförvaltningen, Nyköpings församling

Nya kyrkogården: gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Nya kyrkogården:

0107 C757
0108 C548
0108 C556
0108 C593
0108 C598
0108 C608
0119 K013
0121 B284
0122 4311-AB
0152 U288
0156 4455
0156 4458
0156 4728
0107 C757
0108 C548
0108 C556
0108 C593
0108 C598
0108 C608
0119 K013
0121 B284
0122 4311-AB
0143 U095
0152 U288
0156 4455
0156 4458
0156 4728

0107 B293-1/2
0107 B321
0107 B357-1/2
0107 C753
0108 C547
0108 C559
0108 C587
0109 C465
0109 C503
0110 1013
0112 G126
0112 G198
0112 G229
0112 G250
0113 A456
0113 N016
0113 N056
0113 N074
0114 E240
0114 E247
0114 E254
0114 E272
0115 G009
0115 G015
0115 G028
0115 G066
0115 G067
0115 G068
0115 G092
0116 C674
0116 C711
0116 C714
0116 C721
0116 M055
0117 C745
0117 D277
0117 D281
0117 D281
0117 D284
0117 D293
0117 D314
0117 D315
0117 D376
0117 D380
0117 D411
0118 D451
0118 D455
0118 D490
0118 D491
0118 D509
0118 D653
0118 D666
0118 D742
0119 A415
0119 K038
0120 C366
0120 C371
0120 C380
0120 C386
0120 C416
0120 C417
0120 C429
0120 C432
0120 C436
0120 C442
0121 B259-1/2
0121 B262-1/2
0121 B271-1/2
0121 B295
0123 6096
0123 6139
0123 6174
0124 5805
0127 A336
0127 E130
0127 E153-154
0128 D124
0128 D129
0128 D146
0129 B254
0129 B255
0129 D090
0129 D093
0129 D102
0129 D227
0129 D262
0130 A012
0130 A013
0130 A017
0130 B081
0130 D009
0130 D049
0130 D061
0130 D202
0130 D226
0131 C298
0131 C305
0131 C307
0131 C309
0131 C312
0131 C323
0131 C329
0132 C137
0132 C139
0133 C238
0133 C252
0133 C254
0133 C276
0133 C283
0133 C292
0133 C293
0134 B186
0134 C165
0134 C182
0134 C183
0134 C185
0134 C212
0134 C217
0134 C220
0134 C224
0135 B172
0135 B216-1/2
0135 B229-1/2
0135 B271
0137 5421
0137 5469
0137 5536
0139 5140
0140 7089
0142 F069
0142 F082
0143 A261
0143 A262
0143 A282
0143 A304
0143 E001
0143 E013
0143 E033
0143 E040
0143 E048
0143 E061
0143 E075
0143 E086
0143 E092
0143 U066
0143 U067
0144 A246
0146 B006
0147 D016
0147 D030
0147 D032
0147 D165
0147 D169
0147 D173
0147 D175
0147 D186
0148 A149
0150 C002
0150 C014
0150 C015
0150 C026
0150 C032
0150 C050
0151 A077
0151 A079
0151 A085
0152 C086
0152 C100
0152 U273
0152 U280
0153 B021
0153 B028
0153 B155
0153 B209-1/2
0156 4358
0156 4486
0156 4520
0156 4588
0156 4665
0156 4827

 

Östra kyrkogården: gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravar på Östra kyrkogården, vid Alla Helgona kyrka:

0411 Ö025-1/2
0411 Ö037-1/2
0411 Ö039-1/2
0411 Ö039-1/4
0411 Ö234
0411 Ö244
0411 Ö260
0411 Ö274

0404 U255
0411 Ö039
0411 Ö043
0411 Ö049
0411 Ö050
0411 Ö051
0411 Ö052
0411 Ö053
0411 Ö054
0411 Ö055
0411 Ö056
0411 Ö059
0411 Ö060
0411 Ö283
0412 M302

Västra kyrkogården: gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravar på Västra kyrkogården:

0301 0725-0726
0301 0733-0734
0301 0787-0788
0301 0789-0790
0301 0880-0881
0301 0884-0885
0302 1080-1083
0302 1116-1119
0303 1238-1241
0303 1304-1307
0303 1308-1309
0303 1324-1325
0303 1389
0304 1522-1523
0304 1576-1579
0304 1616-1617
0304 1620-1621
0306 2020-2021
0307 2203-2204
0308 2447-2448
0308 2449-2450
0309 0066-0069
0309 0183-0186
0309 0187-0190
0309 0261-0264

0301 0701-0702
0301 0751-0752
0301 0866-0867
0301 0913
0303 1260-1263
0303 1320-1321
0304 1518-1519
0304 1550-1551
0304 1580-1583
0305 1788-1789
0305 1796-1797
0305 1871-1872
0306 2053-2054
0306 2077-2078
0306 2088-2089
0306 2096-2097
0306 2120-2121
0309 0249-0252

Svärta kyrkogård: gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravar på Svärta kyrkogård:

0202 07 09
0202 09 06
0211 05 15-17