Foto: Malén Eneberg

Skolkyrka

Vi som arbetar i Nyköpings församling vill – inom ramen för förskolans och skolans verksamhet – möta alla elever i Nyköping. Därför erbjuder vi olika aktiviteter för olika åldrar.

Skolkyrkan vill vara en resurs i skolans arbete. Vi vänder oss till förskolebarn och elever i alla årskurser. Skolkyrkan erbjuder både upplevelsevandringar, studiebesök och lektionspass.

Med förskolans och skolans läroplan som utgångspunkt finns stora möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Aktiviteter vi bjuder in till

FÖR ÅRSKURS 1: JULTEATER
I december inbjuds årskurs 1 att komma på julteater. Det är en upplevelseteater i vilken eleverna får kliva in i julberättelsen. Vi avslutar med en samling runt krubban och sjunger några av våra vanligaste julpsalmer tillsammans.

FÖR ÅRSKURS 4: PÅSKVANDRING

Veckorna innan påsk inbjuds årskurs 4 till en upplevelsevandring där eleverna får ta del av påskens händelser. Vi startar med skärtorsdagens måltid och följer sedan Jesus genom svek och lidande till död och därefter hans uppståndelse på påskdagen. Eleverna får - utifrån påskens händelser - reflektera kring att bli övergivna, svikna, drabbas av sorg samt att kunna förlåta och få förlåtelse. Eleverna blir också medvetna om påskens judiska ursprung.

FÖR ÅRSKURS 6: ALLHELGONAVANDRING
Veckorna kring allhelgonahelgen inbjuds årskurs 6 till en vandring kring Halloween, helgon och förebilder samt begravning och ljuständning. Eleverna får också möjlighet att reflektera kring hur de själva kan vara förebilder för andra.

Vandringar/studiebesök vi erbjuder efter förfrågan

ADVENT-, JUL- OCH PÅSKSAMLINGAR
Advent- jul- och påsksamlingar ordnas för både förskolan och grundskolan. Vi låter barnen/eleverna ta del av Bibelns berättelser som är kopplade till högtiderna.

NORMER OCH VÄRDEGRUND
Den kristna kyrkan har genom tiderna varit med och format den värdegrund vi har idag. Utifrån era önskemål skapar vi undervisningspass för både förskolan och grundskolan, om till exempel etik, människovärde, medmänsklighet, mobbning och livsfrågor.

PÅ SPANING
Under rubriken ”På spaning” tar vi oss en närmare titt på hur kyrkan ser ut, vad kyrkan är och vad kyrkan gör. ”På spaning” anpassas efter ålder på gruppen, och kan därför erbjudas från förskolan upp till årskurs 9. Vi skräddarsyr gärna utifrån var ni befinner er i undervisningen.

KYRKAN GENOM HISTORIEN
Hur har kyrkans roll i vårt samhälle förändrats genom historien? Med hjälp av våra fina medeltida kyrkor fördjupar vi oss i kristendomens och kyrkans betydelse, både förr och nu. Vandringen riktar sig till årskurs 4-6 och kan anpassas utifrån vad ni för tillfället behandlar i undervisningen.

RELIGIONSKUNSKAP ÅRSKURS 7-9
I det centrala innehållet i ämnet religionskunskap finns många delar där vi i kyrkan kan vara en resurs. Utifrån era önskemål kan vi forma lektionspass, studiebesök med mera.

För mer information, kontakta: