Foto: Susanne Strid

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en resurs på Nyköpings lasarett och finns till för dig som är patient, närstående eller personal.

Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Vi människor bär ibland på funderingar om livets mening. När man blir sjuk eller möter en sjuk person kan sådana frågor bli än mer påtagliga. En utomstående samtalskontakt kan ge stöd och avlastning. 

Sjukhuskyrkan möter medmänniskan precis där hon är. Det är den vi möter som bestämmer vad vi talar om. Kanske sitter vi bara stilla i tystnad.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan finns även för kyrkliga riter som dop, vigsel, nattvardsfirande, avskedandakter och minnesstunder vid dödsfall. Naturligtvis finns vi om du önskar förbön eller få be tillsammans.  

Vi kan vara behjälpliga att komma i kontakt med församlingar, företrädare för andra religioner och trossamfund. Medarbetarna i sjukhuskyrkan är anställda av svenska kyrkan och frikyrkorna.

Välkommen att höra av dig!

Kontaktuppgifter:

Sjukhuskyrkan nås vardagar 08.00-17.00.

Telefon: 0155 – 24 71 10

Viktigt att lämna namn och telefonnummer på telefonsvararen om man inte får svar.

Epost: SjukhuskyrkanNln@regionsormland.se

Hitta till oss

Du hittar Sjukhuskyrkan via huvudentrén, plan 1 (en trappa upp). Där finns sjukhuskyrkans expedition samt ett ”stilla rum”. Det finns även ett ”stilla rum” i entré 5, plan 2 som också är en plats för stillhet och bön.

I huvudentrén (till höger på entréplan) finns en böneskål. Böneskålen har Sjukhuskyrkan satt upp för Dig som vill ha hjälp med förbön, be eller tacka för någon eller något. Skriv det på en lapp och lägg den i skålen. Vi tar emot dina böner och ber för dem.

Foto: Magnus Aronson