Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

7 skäl att vara medlem

Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan och för att Nyköpings församling ska kunna fortsätta sin verksamhet. Tack vare medlemmarnas kyrkoavgifter kan vi erbjuda en mångfaldig verksamhet.

Anledningarna till att vara medlem är många. Ett av dem kan vara för att stödja Nyköpings församlings diakonala arbete för behövande och utsatta människor i Nyköping. Här följer fler goda skäl för att vara medlem:

1. Solidaritet – för alla överallt
Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Lokalt får ensamma, gamla eller socialt utsatta människor i Nyköping stöd, till exempel genom vår diakonala verksamhet. Internationellt finns Svenska kyrkan runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

2. Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I
Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att
erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man
är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och
att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

3. Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som Öppen förskola, körer, ungdomsgrupper, söndagsskola och efterskolan-grupper. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

4. Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. I Nyköpings församling finns många olika körer som du kan delta i. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

5. Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
I Nyköpings församling finns bland annat sju kyrkor. Alla Helgona kyrka och S:t Nicolai kyrka i centrala Nyköping utgör självklara landmärken. Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. För många fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

6. Olyckor, kriser och katastrofer 
Nyköpings församlings präster och diakoner finns dagligen som stöd för människor som drabbats av olyckor, kris eller är i livets slutskede. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

7. En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan Nyköpings församling ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud.

Frågor om medlemskapet? 
Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt. Om du bor inom Nyköpings församling kan du kontakta oss på telefon 0155-751 02.