Foto: Magnus Aronson

Sinnesrogudstjänster

En gudstjänst till eftertanke och kraftsamling, med musik, meditation och ljuständning.

En möjlighet att dela både glädje och smärta och att hjälpa varandra vidare i det stora äventyr som kallas livet.

Varannan tisdag klockan 18.00 i S:t Nicolai kyrka.
Kaffe/te serveras i kyrkan från klockan 17.30.

I kalendariet finns aktuella datum.

För mer information, kontakta: