Foto: Pixabay

Ekonomi

Servicebyrån ansvarar för ekonomisk redovisning och lönehantering för församlingar i Nyköpings kontrakt.

fakturaadresser

Nyköpings församling
Fack 77801595
Box 15018
750 15 Uppsala
Organisationsnummer: 252004-7552

Faktura via epost:

77801595@faktura.svenskakyrkan.se
Till denna adress kan du skicka fakturor i PDF-format.
Skicka enbart en faktura per mejl. Ange referens.

E-faktura:

E-fakturaadress: 2520047552
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras ej

Eva Andersson

Eva Andersson

Nyköpings församling

Ekonomichef

Karin Edin

Karin Edin

Nyköpings församling

Redovisningsekonom

Lynn Franzén

Lynn Franzén

Nyköpings församling

Redovisningsekonom

Camilla Groth

Nyköpings församling

Redovisningsekonom

Rodanthi Ojalainen

Rodanthi Ojalainen

Nyköpings församling

Löne- och personaladministratör