Foto: Pixabay

Ekonomi

Servicebyrån ansvarar för ekonomisk redovisning och lönehantering för församlingar i Nyköpings kontrakt.

Eva Andersson

Eva Andersson

Nyköpings församling

Ekonomichef

Lynn Franzén

Lynn Franzén

Nyköpings församling

Redovisningsekonom

Rodanthi Ojalainen

Rodanthi Ojalainen

Nyköpings församling

Löne- och personaladministratör

fakturaadresser

Nyköpings församling
Fack 77801595
Box 15018
750 15 Uppsala
Organisationsnummer: 252004-7552

Faktura via epost:

77801595@faktura.svenskakyrkan.se
Till denna adress kan du skicka fakturor i PDF-format.
Skicka enbart en faktura per mejl. Ange referens.

E-faktura:

E-fakturaadress: 2520047552
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras ej