Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Samtalsgrupper för sörjande

Nyköpings församling har olika samtalsgrupper för sörjande.

Samtalsgrupper för den som mist sin livspartner finns kontinuerligt under året i vår församlings regi.

Inbjudan till samtalsgrupp sker 3-6 månader efter dödsfallet, ibland kan inbjudan komma tidigare eller något senare. Inbjudan kommer brevledes . Samtalsledare är diakon och präst.

Inbjudan till samtalsgrupp sker fyra gånger per år. Vill du ha mer information? Kontakta någon av församlingens diakoner eller präster.