Foto: Malén Eneberg

Säkra gravstenar

Kyrkogårdsenheten kontrollerar regelbundet att alla gravstenar är säkert monterade, för att de inte ska utgöra en risk för besökare eller personal. Här kan du läsa mer om arbetet med gravstenssäkerhet.

VARFÖR KONTROLLERAS STENARNA?

Kyrkogårdsenheten kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Nyköping. Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet, vilket bland annat innebär att stenarna måste klara ett trycktest, vara dubbade korrekt och inte luta för mycket.

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT EN NEDLAGD STEN SKA KOMMA UPP IGEN?

Det är du som gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras. Antingen kan innehavaren åtgärda stenen själv, anlita en entreprenör som gör det, eller beställa åtgärd från kyrkogårdsenheten.

VILKA ÅTGÄRDER GÖRS AV KYRKOGÅRDSenheten?

Om gravrättsinnehavaren beställer åtgärd av oss utför vi antingen sockelåtgärd, omdubbning eller båda två - beroende på vad som krävs för att säkerhetskraven ska uppfyllas.

ÄNDRING FRÅN STÅENDE GRAVSTEN TILL LIGGANDE HÄLL                              

I stället för att åtgärda den stående stenens förankring kan man göra om stenen till en liggande häll. En sten som ska göras om behandlas individuellt utifrån de regler som finns för respektive område på kyrkogården. När en sten monteras liggande kan planteringsytan framför stenen eventuellt försvinna, beroende på stenens storlek.

TA BORT STENEN MEN FORTFARANDE VARA GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Det går också att ansöka om att ta bort gravstenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare. Blanketten finns hos kyrkogårdsexpeditionen. Alla ansökningar om borttagande behandlas individuellt utifrån de regler som finns för det området på den kyrkogården.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Expeditionen är på grund av risken för spridning av Covid-19 tills vidare stängd för ej förbokade besök. Expeditionens telefontider: måndag-tisdag och torsdag-fredag 10-12 samt onsdag 13-15. 

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping