Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nyköping stöttar uppbyggnad av skola i Tanzania

- När får vi börja i vår skola igen? undrar barnen. Skolan som de gick i tvingades stänga 2016 och för att få starta igen behöver den byggas ut. Nyköpings församling stöttar skolbygget.

Skolan Neema Montessori Primary School ligger i Moshi, Tanzania. Den drivs av systrar/diakoner i evangelisklutherska kyrkan i Tanzania.

Skolan i Moshi startades på grund av av att föräldrar till barn som gått förskola med montessori-inriktning efterfrågade fortsatt skolgång med montessori-inriktning. 

Skolan präglas alltså av montessoripedagogik med kreativitet som en viktig ingrediens. Klasserna är mindre än på vanliga tanzaniska skolor. Lärarna strävar efter att barnen ska få utveckla en identitet av ”jag kan, jag vill, jag vågar!”.

Det är en privat skola med mycket låga avgifter och den ligger på Ushirika wa Neemas område. Ushirika wa Neema är namnet på systrarnas kommunitet och betyder  "Gemenskap av nåd”. 

Systrarna delar på sina inkomster som de får via olika yrken i samhället och arbetet på fälten. 1980 startade de förskolan som finns kvar i dag. 1992 startade de en Montessoriförskollärarutbildning som hittills utbildat 700 förskollärare. Diakonerna har skänkt en bit av sin mark för att bygga upp hela skolan, som startade 2015. 

2016 kom det en ny skolpolicy i Tanzania som innebar att en skola måste vara helt uppbyggd för att få vara registrerad. Därför fick skolan i Moshi stänga. För att få starta igen krävs ett antal byggnader såsom kök, arbetsrum, åtta klassrum, matsal, bibliotek, toaletter, aula samt bland annat fotbolls- och basketplan.  Skolans cirka 60 barn fick börja på andra skolor i Moshi, men de går ofta förbi sin gamla skola och frågar när de kan komma tillbaka.

Hösten 2017 var skolans tre lärare i Sverige och gjorde studiebesök på flera skolor med Montessoripedagogik. De besökte även Nyköpings församling. Kerstin och Hans Forsberg var initiativtagare till deras besök och värdar i tre veckor. Hans och Kerstin är båda pensionerade rektorer som har varit drivande och mycket delaktiga i uppbyggnaden av skolan. De har även bott och arbetat i Moshi.

Nyköpings församling har under flera år bidragit ekonomiskt till skolbygget och ett 40-tal ungdomar från Nyköping har besökt skolans invigningsfester då nya klassrum tagits i bruk. Nu är all verksamhet stoppad och eleverna, deras föräldrar och systrarna behöver vår hjälp.

Kyrkorådet tog i december 2017 beslutet att återigen starta insamlingen till skolan via församlingens internationella grupp och via församlingens stora barn- och ungdomsarbete.

Forsbergs har, tillsammans med fyra andra personer i Nyköping, startat Neema Montessori Vänförening. Föreningen vill i nära partnerskap med en nybildad kommitté på Ushirika wa Neema verka för att färdigställa och återöppna skolan. Genom den föreningen kan vi förmedla pengar till skolprojektet, som vi i Nyköpings församling kommer att kalla Projekt Neema (= Projekt Nåd).

Vill du stötta vänföreningen?