Foto: Linda Mickelsson

Präster

Prästerna i Nyköpings församling leder gudstjänster och andakter. Till uppgifterna hör också att döpa, konfirmera, viga och begrava. Prästen undervisar i kristen tro och livsfrågor. En viktig del i arbetet är att samtala med andra i grupp, eller enskilt i förtroende som då kallas själavård.

Ylva Evensen

Ylva Evensen

Nyköpings församling

Präst, Kyrkoherde, Kontraktsprost Nyköpings kontrakt

Helena Jacobson

Helena Jacobson

Nyköpings församling

Biträdande kyrkoherde och präst

Elin Roxne Barkström

Elin Roxne Barkström

Nyköpings församling

Präst

Natalia Araya

Nyköpings församling

Präst

Maria Gabrielsäther

Maria Gabrielsäther

Nyköpings församling

Präst

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson

Nyköpings församling

Präst

Johan Lundgren

Johan Lundgren

Nyköpings församling

Samarbetskyrkopräst, Kaplan Oppebykyrkan