Meny

Präster

Prästerna i Nyköpings församling leder gudstjänster och andakter. Till uppgifterna hör också att döpa, konfirmera, viga och begrava. Prästen undervisar i kristen tro och livsfrågor. En viktig del i arbetet är att samtala med andra i grupp, eller enskilt i förtroende som då kallas själavård.

Carl Ellwyn

Carl Ellwyn

Nyköpings församling

Tillförordnad kyrkoherde, Präst

Elin Roxne Barkström

Elin Roxne Barkström

Nyköpings församling

Präst, Kaplan S:ta Katarina kyrka

Magdalena Fors

Magdalena Fors

Nyköpings församling

Biträdande kyrkoherde och präst, Kaplan Svärta kyrka

Maria Gabrielsäther

Maria Gabrielsäther

Nyköpings församling

Präst, Kaplan Alla Helgona kyrka

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson

Nyköpings församling

Präst, Kaplan Mariakapellet

Ingvar Lindetun

Ingvar Lindetun

Nyköpings församling

Präst

Johan Lundgren

Johan Lundgren

Nyköpings församling

Samarbetskyrkopräst, Kaplan Oppebykyrkan

Gunnar Göranzon

Gunnar Göranzon

Nyköpings församling

Vikarierande präst, Kaplan Franciscuskapellet, Kaplan S:t Nicolai kyrka

Pertti Torppa

Pertti Torppa

Nyköpings församling

Finskspråkig präst