Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården ligger vid Alla Helgona kyrka och så länge där har funnits en kyrka så har där förmodligen även funnits en begravningsplats.

Alla Helgona kyrka och även de äldsta delarna av kyrkogården har anor från 1200-talet. Våra äldsta kända gravar idag har anor från 1700-talet. De äldsta delarna av kyrkogården är belägna närmast kyrkan. Vi vet också att den nyare delen där bland annat minneslunden ligger idag, tidigare har använts till odling av sparris och grönsaker åt det kungliga slottet Nyköpingshus.
 
Kyrkogården är en parkkyrkogård av barockkaraktär med raka gångar, formklippta häckar och träd, fyrkantiga symmetriskt liggande gravkvarter. En tydligt markerad mittaxel leder mot minneslundens stora träkors. Karaktärsträdet i trädkrans och mittalléer är lind. De välklippta häckarna som omger huvudparten av gravkvarteren är tuja.

Minneslunden Östra kyrkogården

Minneslunden anlades 1987 och består av en stramt rektangelformad
gräsyta, omgärdad av praktsalvia.
Ett ljust ekkors finns placerat i gräsytans södra del och en uppbyggd damm av skiffer i den norra delen.
De gemensamma smyckningsplatserna för blommor är dels i dammen, men också
i grusbäddar i anslutning till dammen och mitt på de två långsidorna utmed salviarabatten.
Det finns också två ljushus i anslutning till minneslunden.

ASKGRAVLUND

Nyköpings församling har två askgravlundar - på Nya kyrkogården respektive Västra kyrkogården. Nu anläggs en tredje askgravlund - på Östra kyrkogården.

 

HITTA TILL ÖSTRA KYRKOGÅRDEN

Vatten på våra kyrkogårdar

Vattnet på våra kyrkogårdar stängs under normala omständigheter av i början av vecka 41. Vatten och vaser finns intill våra ekonomibyggnader på Svärta, Västra och Östra kyrkogården. På Nya kyrkogården även bakom kapellet och vid gamla vänthallen. Vattnet sätts under normala omständigheter på i början av vecka 17.

Nyköpings församlings kyrkogårdsenhet använder sig av åvatten till bevattningsanläggningarna på Nya, Västra och Östra kyrkogården. På Svärta kyrkogård tas vattnet från egen brunn.

Nyköpings församling investerar i planteringslådor, som kräver minimalt med vatten. 

Minneslundar och askgravlundar

Vill du veta vad en askgravlund och en minneslund är? Är du nyfiken på Nyköpings församlings minneslundar och askgravlundar? 

Klicka på filerna för att ladda ner information.

Minneslundar

Askgravlundar