Foto: Malén Eneberg

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården ligger vid Alla Helgona kyrka och så länge där har funnits en kyrka så har där förmodligen även funnits en begravningsplats.

Alla Helgona kyrka och även de äldsta delarna av kyrkogården har anor från 1200-talet. Våra äldsta kända gravar idag har anor från 1700-talet. De äldsta delarna av kyrkogården är belägna närmast kyrkan. Vi vet också att den nyare delen där bland annat minneslunden ligger idag, tidigare har använts till odling av sparris och grönsaker åt det kungliga slottet Nyköpingshus.
 
Kyrkogården är en parkkyrkogård av barockkaraktär med raka gångar, formklippta häckar och träd, fyrkantiga symmetriskt liggande gravkvarter. En tydligt markerad mittaxel leder mot minneslundens stora träkors. Karaktärsträdet i trädkrans och mittalléer är lind. De välklippta häckarna som omger huvudparten av gravkvarteren är tuja.

Minneslunden Östra kyrkogården

Minneslunden anlades 1987 och består av en stramt rektangelformad
gräsyta, omgärdad av praktsalvia.
Ett ljust ekkors finns placerat i gräsytans södra del och en uppbyggd damm av skiffer i den norra delen.
De gemensamma smyckningsplatserna för blommor är dels i dammen, men också
i grusbäddar i anslutning till dammen och mitt på de två långsidorna utmed salviarabatten.
Det finns också två ljushus i anslutning till minneslunden.

ASKGRAVLUNDEN LINDEN PÅ ÖSTRA  KYRKOGÅRDEN

Askgravlunden Linden är ritad av landskapsarkitekt Måns Forsell, Träd och Landskap, Norrköping. Askgravlunden Linden är placerad på kyrkogårdens avslutande södra del i nära anslutning till minneslunden och de två yngsta gravkvarteren. Den invigdes i samband med biskopsvisitationen den 31 mars 2019. Askgravlunden består idag av två gravsättningsytor i sand, inramade med stenkanter i röd Vånga granit. Centralt i respektive gravsättningsyta står tre stenpelare på vilka namnskyltarna monteras. Snittblommor sätts i stenkanternas borrade hål och små gravljus placeras i ljushusen, som finns i direkt anslutning till stenpelare och sittplatserna. Möjlighet finns i framtiden att utöka med fler gravsättningsytor.
 

HITTA TILL ÖSTRA KYRKOGÅRDEN

Vatten på våra kyrkogårdar

Vattnet på våra kyrkogårdar stängs under normala omständigheter av i början av vecka 41. Vatten och vaser finns intill våra ekonomibyggnader på Svärta, Västra och Östra kyrkogården. På Nya kyrkogården även bakom kapellet och vid gamla vänthallen. Vattnet sätts under normala omständigheter på i början av vecka 17.

Nyköpings församlings kyrkogårdsenhet använder sig av åvatten till bevattningsanläggningarna på Nya, Västra och Östra kyrkogården. På Svärta kyrkogård tas vattnet från egen brunn.

Nyköpings församling investerar i planteringslådor, som kräver minimalt med vatten.