En liten pojke leker i ett leksakskök och ler mot en man framför honom.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Öppen förskola

Öppen förskola är för barn 0-6 år tillsammans med förälder, mor- eller farförälder eller annan vuxen! Kom och träffa andra, lek, pyssla, sjung, prata och fika! Ingen föranmälan.