Kort om Nyköpings församling

Nyköpings församling bildades den 1 januari 2014 då de tidigare församlingarna Alla Helgona och S:t Nicolai gick samman.  Församlingen har över 21 000 medlemmar, cirka 80 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda.

Församlingen leds av kyrkoherden som - tillsammans med församlingens arbetsledare - ansvarar för gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Nyköpings församling ingår i Strängnäs stift.

Sju kyrkor, två kapell, två församlingshem, ett krematorium och fyra kyrkogårdar – allt detta förvaltar Nyköpings församling. Dessutom finns församlingen representerad i Sjukhuskyrkan, på häktet och anstalten.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom församlingen. Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ.

 

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se

Telefontid under sommaren: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12 samt onsdag klockan 13-15.

E-post besvaras vardagar.