Kort om Nyköpings församling

Nyköpings församling bildades den 1 januari 2014 då de tidigare församlingarna Alla Helgona och S:t Nicolai gick samman.  Församlingen har över 21 000 medlemmar, cirka 80 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda.

Församlingen leds av kyrkoherden som - tillsammans med församlingens arbetsledare - ansvarar för gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Nyköpings församling ingår i Strängnäs stift.

Sju kyrkor, två kapell, två församlingshem, ett krematorium och fyra kyrkogårdar – allt detta förvaltar Nyköpings församling. Dessutom finns församlingen representerad i Sjukhuskyrkan, på häktet och anstalten.  
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom församlingen. Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ.

Nyköpings församling omsätter cirka 85 miljoner kronor per år. Mer information om verksamheten, prioriterade mål och ekonomiska nyckeltal hittar du i årsredovisningen. Ladda ner årsredovisningen för 2018 här.

Kontakta församlingsexpeditionen

Expeditionen är på grund av risken för spridning av Covid-19 tills vidare stängd för ej förbokade besök. 

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Adress: Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping