Möjligt låna urna kostnadsfritt

Nyköpings församling erfar att fler väntar med begravning av sina avlidna anhöriga och därmed väljer så kallad direkt kremation, för att ha en akt/ceremoni med urna vid ett senare tillfälle. Därför vill vi informera om följande:

Gravsättning inom gravplats

När den avlidne ska gravsättas inom en gravplats så förvaras askan i den urna som anhöriga eller den avlidne har valt och köpt genom begravningsbyrån. Akten hålls då med den urnan. Urnan kan smyckas med blommor, ofta en krans. Efter akten - eller ibland i samband med den - gravsätts sedan urnan inom den utvalda gravplatsen.

GRAVSÄTTNING I MINNESLUND  OCH ASKGRAVLUND

Urnor tillåts normalt inte att gravsättas i minneslund eller askgravlund. Så om den avlidne ska gravsättas i minnneslund eller askgravlund förvaras askan i en kartong eller i en så kallad askpåse i väntan på eventuell akt och/eller gravsättning.

Läs mer om minneslundar och askgravlundar genom att klicka på länkarna i faktarutan.

MÖJLIGT LÅNA URNA

Kyrkogårdsenheten är väl medveten om att anhöriga kan önska att ha en urna vid en eventuell akt och lånar därför ut urnor för just detta ändamål. I låneurnan ryms askkartongen/akspåsen, som lyfts ur den lånade urnan när akten är över och sedan gravsätts i den valda minneslunden eller askgravlunden.

Lånad urna kan smyckas med blommor, en liten blomstergirland, krans eller liknande. Det finns fyra urnor att låna - två i färgställningen ek och två i vit, men i olika modeller.

SÅ BOKAR DU LÅN AV URNA

Låneurnan bokas via begravningsbyrån vid anhörigas första besök hos dem, men kan också bokas via kyrkogårds-expeditionen.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Expeditionen är på grund av risken för spridning av Covid-19 tills vidare stängd för besök. Expeditionens telefontider: måndag-tisdag och torsdag-fredag 10-12 samt onsdag 13-15. 

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping