Foto: Tommy Hvitfeldt

Enskilt samtal i kyrkan

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad.

Nyköpings församling välkomnar till bön - med max åtta personer närvarande - i  Alla Helgona kyrka, S:t Nicolai kyrka, Oppebykyrkan, Franciscuskapellet och Mariakapellet. I samband med bönerna finns medarbetare i Nyköpings församling tillgängliga för enskilda samtal.

För information om plats, dag och tid för bönerna - se kalendariet.