Foto: Malén Eneberg

Kapellet på Nya kyrkogården

1914 anlades Nya kyrkogårdens första gravkapell. Gravkapellet ligger på samma plats i dag men har under åren genomgått flera förändringar, senast hösten 2017.

Gunnar Morsing är arkitekten bakom det ursprungliga kapellet, som stod klart 1914. 1960 fanns ett förslag för om- och tillbyggnad signerat Sven Ivar Lind klart. 1965 försågs kapellet med ett krematorium och kapellet fick i stora drag det utseende det har i dag. 2003 moderniserades krematoriet och även kapellet genomgick några mindre förändringar.

Hösten 2017 fick krematoriet nya kistplatser, en ny reningsanläggning, vattenburen värmeåtervinning och ny styrutrustning. 

Läs mer om ombyggnaden här.

I Nya kyrkogårdens kapell ges även utrymme för borgerliga begravningar.

Klockstapeln på Nya kyrkogården

Klockstapeln på Nya kyrkogården invigdes 1960 och har två klockor. Den är ritad av Kurt von Schmalensee, som bland annat ritat Kila kyrka och var stadsarkitekt i Norrköping 1929-1961.

Foto: Malén Eneberg