Foto: Malén Eneberg

Musiker

Ska du gifta dig och vill diskutera musiken? Planerar du en begravning och vill få förslag på psalmer? Vill du börja sjunga i en av våra många körer? Kontakta oss gärna!

Gunnar Björkvall

Gunnar Björkvall

Nyköpings församling

Organist

Marie Frisk

Marie Frisk

Nyköpings församling

Kyrkomusiker

Per Gustafsson

Per Gustafsson

Nyköpings församling

Kyrkomusiker

Catrine Hylander

Catrine Hylander

Nyköpings församling

Kyrkomusiker

Rebecca Johansson

Rebecca Johansson

Nyköpings församling

Kyrkomusiker

Cecilia Norinder

Cecilia Norinder

Nyköpings församling

Kyrkomusiker

Jenny Tjärnström

Jenny Tjärnström

Nyköpings församling

Organist

Vad gör en kyrkomusiker?

Kyrkomusikerna leder musiklivet i församlingen. De ägnar mycket tid åt förberedelser, övar på instrument, väljer körrepertoar, tar fram texter och noter, väljer musik och sätter ihop konsertprogram. Kyrkomusikerna spelar och leder församlingssången vid gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. De ordnar musikgudstjänster och konserter i kyrkan, leder barn-, ungdoms- och vuxenkörer samt ger lektioner i sång samt piano- och orgelspel.

Vilka kyrkomusiker finns i Nyköpings församling?

I Nyköpings församling finns sju kyrkomusiker. Det är Gunnar Björkvall, Marie Frisk, Per Gustafsson, Catrine Hylander, Rebecca Johansson, Cecilia Norinder och Jenny Tjärnström.

Vad är skillnaden mellan en kantor och en organist?

Inom Svenska kyrkan kan man som kyrkomusiker arbeta som organist eller kantor. Organisterna är högskoleutbildade, kantorerna har vanligtvis en folkhögskoleutbildning. I Nyköpings församling tjänstgör Gunnar Björkvall och Jenny Tjärnström som organister.