Foto: Daniel Lönnbäck / Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad.

Kyrkorådet 2022-2025:

ORDINARIE LEDAMÖTER:
Ulla-Britt Larsson, ordförande (vk)
Magdalena Jerlström (vk)
Curt Eriksson (vk)
Lars-Olof Holmberg (vk)
Johan Schenström, 1:e vice ordförande (posk)
Gunilla Ankarswärd (posk)
Christina Södling, 2:a vice ordförande (s)
Kent Pettersson (s)
Marjo Gustafsson (s)
Sören Viking (s)
Sofia Bergkvist (s)

Ylva Evensen, kyrkoherde 

ERSÄTTARE:
Hjördis Hultgren (vk)
Stefan Landmark (vk)
Per Lundborg (posk)
Kenneth Bjurström (mpskdg)
Lennart Halvarsson (s)
Majbritt Jensen (s)