Foto: Daniel Lönnbäck / Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad.

Kyrkorådet 2018-2021:

ORDINARIE LEDAMÖTER:
Ulla-Britt Larsson, ordförande (vk)
Magdalena Jerlström (vk)
Curt Eriksson (vk)
Lars-Olof Holmberg (vk)
Hjördis Hultgren (vk)
Stefan Landmark (vk)
Birgitha Andersson (vk)
Christina Södling (s)
Kent Pettersson (s)
Gunilla Nordén (s)
Robert Bergkvist (s)
Sören Viking (s)
Eva Andersson Wahlkvist (s)

Ylva Evensen, kyrkoherde 

ERSÄTTARE:
Kenneth Bjurström (mpsk)
Jan Eric Carlsson (vk)
Jörgen Norberg (vk)
Eva Andersson (vk)
Sussie Ekstrand (s)
Louise Ankarfjäll (s)

Ulla-Britt Larsson

Ulla-Britt Larsson

Nyköpings församling

Kyrkorådsordförande