Foto: Daniel Lönnbäck / Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad.

Kyrkorådet 2018-2021:

ORDINARIE LEDAMÖTER:
Ulla-Britt Larsson, ordförande (vk)
Magdalena Jerlström (vk)
Curt Eriksson (vk)
Lars-Olof Holmberg (vk)
Johan Schenström (vk)
Hjördis Hultgren (vk)
Stefan Landmark (vk)
Birgitha Andersson (vk)
Christina Södling (s)
Kent Pettersson (s)
Gunilla Nordén (s)
Robert Bergkvist (s)
Sören Viking (s)

Kyrkoherde Ylva Evensen 

ERSÄTTARE:
Kenneth Bjurström (mpsk)
Carl Sager (vk)
Helena Collander (vk)
Jan Eric Carlsson (vk)
Eva Andersson Wahlkvist (s)
Peter Soliander (s)
Sussie Ekstrand (s)

Ulla-Britt Larsson

Ulla-Britt Larsson

Nyköpings församling

Kyrkorådsordförande