Foto: Malén Eneberg

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige sammanträder normalt två gånger per år, bland annat för att godkänna årsredovisning, verksamhetsuppföljning och fastställa budget.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Leda­möterna väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Senaste valet var den 17 september 2017. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som fungerar som församlingens styrelse.
Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

ORDINARIE LEDAMÖTER
Vår kyrka i Nyköpings församling:
Carl Sager
Ulla-Britt Larsson
Curt Eriksson
Åsa Westman
Magdalena Jerlström
Hjördis Hultgren
Lars-Olof Holmberg
Birgitha Andersson
Stefan Landmark
Birgitta Karlsson
Jan-Eric Carlsson
Helena Collander
Eva Andersson
Monica Lundberg
Jörgen Norberg
Gunilla Engström

Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
Christina Södling
Kent Pettersson
Gunilla Nordén
Richard Mellberg
Sören Viking
Eva Andersson Wahlkvist
Robert Bergkvist
Karin Jonsson
Peter Soilander
Lilliann Virström
Leif Karlsson
Sussie Ekstrand
Per Eriksson
Louise Ankarfjäll

Miljöpartister i Svenska kyrkan:
Kenneth Bjurström 
Eric Midfalk
 
Sverigedemokraterna:
Anders Eberhardt

ERSÄTTARE 
Vår kyrka i Nyköpings församling:
Kjell Arvidsson
Lars Andersson
Bengt Torsek
Kerstin Järvinen
Gullevi Ankarsand
Christel Comstedt Jonsson
Svante Karlsson
Lars Göran Göransson

Arbetarepartiet Socialdemokraterna:
Fekade Gebremichael
Marjo Gustafsson
Jan Ekström
Gunilla Andersson
Ulla Jansson
Kerstin Andersson
Jacob Sandgren

Protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträden

210602

201111

200603

191113

190604

190306

Protokollen är anpassade till dataskyddsförordningen GDPR. Därför är vissa personuppgifter mörkade.