Dator, glasögon, hand som skriver
Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige sammanträder normalt två gånger per år, bland annat för att godkänna årsredovisning, verksamhetsuppföljning och fastställa budget.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Leda­möterna väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Senaste valet var den 19 september 2021. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som fungerar som församlingens styrelse.
Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

ORDINARIE LEDAMÖTER
Vår kyrka i Nyköpings församling:
Ulla-Britt Larsson
Curt Eriksson, 1:e vice ordförande
Magdalena Jerlström
Lars-Olof Holmberg
Hjördis Hultgren
Stefan Landmark
Eva Andersson
Jan-Erik Carlsson
Birgitta Karlsson
Lars Göran Göransson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Johan Schenström
Gunilla Ankarswärd
Roger Hanson
Jan Knodt
Anita Schenström

Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
Christina Södling
Kent Pettersson
Louise Ankarfjäll
Sören Viking
Sussie Ekstrand
Lennart Halvarsson
Majbritt Jensen, 2:e vice ordförande
Björn Fredlund
Marjo Gustafsson
Robert Bergkvist
Lilliann Virström
Leif Karlsson

Miljöpartister i Svenska kyrkan:
Kenneth Bjurström, ordförande
Krister Stecksén

Sverigedemokraterna
Bo Österberg

ERSÄTTARE 

Vår kyrka i Nyköpings församling:
Kjell Arvidsson
Christer Sävensjö
Therese Hellman Johansson
Lars Andersson
Christel Comstedt Jonsson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Per Lundborg

Arbetarepartiet Socialdemokraterna:
Ulla Jansson
Sofia Bergkvist
Jan Ekström
Gunilla Andersson
Per Eriksson
Fekade Gebremichael

Protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträden

211201

211110

210602

201111

200603

191113

190604

190306

Protokollen är anpassade till dataskyddsförordningen GDPR. Därför är vissa personuppgifter mörkade.