Foto: Malén Eneberg

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige sammanträder normalt två gånger per år, bland annat för att godkänna årsredovisning, verksamhetsuppföljning och fastställa budget.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Leda­möterna väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Senaste valet var den 17 september 2017. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som fungerar som församlingens styrelse.
Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkofullmäktige 2018-2021

ORDINARIE LEDAMÖTER
Vår kyrka i Nyköpings församling:
Carl Sager
Ulla-Britt Larsson
Curt Eriksson
Åsa Westman
Magdalena Jerlström
Johan Schenström
Hjördis Hultgren
Lars-Olof Holmberg
Birgitha Andersson
Stefan Landmark
Birgitta Karlsson
Jan-Erik Karlsson
Helena Collander
Eva Andersson
Monica Lundberg

Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
Christina Södling
Kent Pettersson
Gunilla Nordén
Richard Mellberg
Louise Ankarfjäll
Sören Viking
Eva Andersson Wahlkvist
Robert Bergkvist
Karin Jonsson
Peter Soilander
Lilliann Virström
Leif Karlsson
Sussie Ekstrand
Per Eriksson

Miljöpartister i Svenska kyrkan:
Kenneth Bjurström 
Eric Midfalk
 
Sverigedemokraterna:
Anders Eberhardt

ERSÄTTARE 
Vår kyrka i Nyköpings församling:
Jörgen Norberg          
Gunilla Engström
Kjell Arvidsson
Lars Andersson
Bengt Torsek
Kerstin Järvinen
Gullevi Ankarsand
Christel Comstedt Jonsson

Arbetarepartiet Socialdemokraterna:
Jacob Sandgren
Fekade Gebremichael
Marjo Gustafsson
Jan Ekström
Gunilla Andersson
Ulla Jansson
Kerstin Andersson

Kyrkofullmäktiges sammanträdestider 2020

3 juni klockan 19
11 november klockan 19

Kyrkofullmäktige sammanträder i S:t Nicolai församlingshem. Sammanträdena är offentliga.

Protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträden

201111

200603

191113

190604

190306

Protokollen är anpassade till dataskyddsförordningen GDPR. Därför är vissa personuppgifter mörkade.