Meny

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Nyköpings församling. Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ.