Foto: Magnus Aronson / Ikon

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Nyköpings församling. Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad.

Dator, glasögon, hand som skriver

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige sammanträder normalt två gånger per år, bland annat för att godkänna årsredovisning, verksamhetsuppföljning och fastställa budget.