Foto: Malén Eneberg

Krematoriet

Krematoriet på Nya kyrkogården i Nyköping byggdes 1964 och moderniserades 2001. 2017 gjordes en utbyggnad och ombyggnad.

För ett par år sedan konstaterade Nyköpings församling att krematoriet på Nya kyrkogården behövde byggas om, bland annat på grund av att antalet kremationer ökat stort - från 650 år 2002 till 850 år 2014. I november 2016 beslutade kyrkofullmäktige att tillsätta 9,6 miljoner kronor för en ombyggnad. 

Arbetet påbörjades sommaren 2017. Under två månader stod krematoriet helt still. Under hela ombyggnadstiden hölls enbart borgerliga begravningsceremonier i det intilliggande kapellet.

– Det har varit rörigt här, men vi fick en mycket bättre arbetsmiljö, säger krematorievaktmästare Annelie Österman. 

Hon och hennes kollegor fick ett funktionellt kontor och herrar och damer var sitt omklädningsrum. Krematoriet fick fler kistplatser, en ny reningsanläggning, vattenburen värmeåtervinning och ny styrutrustning. Styrutrustningen bidrar till jämnare förbränning och kapaciteten ökade från fem till sex kremationer per dygn.

Dessutom byggdes krematoriet ut med ett nytt rum, som ska användas i samband med utlämning av urnor och visning av avlidna. Rummet är också till för anhöriga, som vill närvara vid kremationen. Då dras ett draperi, som hänger framför en glasvägg, åt sidan så att kremationsugnen blir synlig.

– Många som är med vid kremeringen får en positiv bild. Och för oss som jobbar här känns det bra att anhöriga som vill kan följa kremeringen på ett säkert sätt, säger Annelie Österman.

Foto: Malén Eneberg