Foto: Malén Eneberg

Kapell

På två kyrkogårdar, som vårdas av Nyköpings församling, finns kapell. De upplåts för begravningsgudstjänster och handlingar - inom olika religioner - samt borgerliga förrättningar.

Kapellet på Nya kyrkogården

1914 anlades Nya kyrkogårdens första gravkapell. Gravkapellet ligger på samma plats i dag men har under åren genomgått flera förändringar, senast hösten 2017.

Västra kapellet

Västra kyrkogården invigdes 1824. Kapellet på kyrkogården bör ha stått färdigt år 1854, men mycket litet är känt om dess historia.