Foto: Magnus Aronson

Engagera dig ideellt

Vill du ha en uppgift? Träffa nya människor och – framför allt – göra något för andra? Att vara ideell medarbetare i Nyköpings församling handlar om just det.

Nyköpings församlings verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Är du intresserad av att engagera dig? Det är inget livstidsuppdrag. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod. 

Uppgifterna kan variera, exempelvis hjälper en del till med att betalt i samband med soppluncher och andra hjälper till att bre smörgåsar inför en lunchkonsert.

En del hjälper till som kyrkvärdar. Våra kyrkvärdar är ofta de första som möter den som kommer för att fira gudstjänst i någon av våra kyrkor. Att vara kyrkvärd eller gudstjänstvärd är därför en viktig uppgift i församlingen.

Ofta är man med och hälsar gudstjänstbesökaren välkommen till kyrkan, delar ut psalmböcker och agendor. Under gudstjänsten kan man vara med och läsa någon av dagens texter, be förbön eller dela ut nattvard tillsammans med prästen. Ofta hjälper kyrkvärdarna också  till att samla in kollekt och räkna den när gudstjänsten är slut.

Hur mycket och hur ofta du vill vara med bestämmer du själv. I början får du förstås gå bredvid någon som har erfarenhet av att vara kyrkvärd. 

Vill du veta mera?
Välkommen att kontakta