Foto: Malén Eneberg

Kyrkogårdar

I Nyköpings församling finns fyra kyrkogårdar. Här kan du läsa mer om dem.

Nya kyrkogården

Nya kyrkogården började anläggas 1908 och den första gravsättningen ägde rum 1910.

Västra kyrkogården

Nyköpings Westra kyrkogård anlades av S:t Nicolai församling 1825 för att avlasta den kyrkogård som tidigare var belägen runt S:t Nicolai kyrka.

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården ligger vid Alla Helgona kyrka och så länge där har funnits en kyrka så har där förmodligen även funnits en begravningsplats.

Svärta kyrkogård

Svärta kyrka med kyrkogård ligger vackert belägen uppe på en höjdrygg vid ”Svärta sockens” nordligaste del.