Foto: Bo Ericson

Fru Musica (Pausad)

Fru Musica är pausad - på grund av de strikta restriktioner som råder i Region Sörmland.

Onsdagar klockan 17.30-18.30, S:t Nicolai kyrka. En damkör.

Fru Musica är en damkör med 30 sångare och som sjunger 2- och 3-stämmig körmusik. Fru Musica sjunger regelbundet i kyrkans gudstjänster, men medverkar även vid musikgudstjänster och konserter. Kören övar i S:t Nicolai kyrkas kör-rum.

För mer information, kontakta:

Gunnar Björkvall

Gunnar Björkvall

Nyköpings församling

Organist