En församling sitter i kyrkans bänkrader.
Foto: Johannes Frandsen

Fira gudstjänst

Varje vecka firas andakter, gudstjänster och mässor i Nyköpings kyrkor. Du är alltid välkommen! I kalendariet här nedan hittar du aktuellt program.

Sinnesro-gudstjänster

En gudstjänst till eftertanke och kraftsamling, med musik, meditation och ljuständning.

Bön och andakt

Bön och andakt kan du hålla själv. I Nyköpings församling finns också möjlighet att be tillsammans.

Friluftsgudstjänster

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast utomhus.