Foto: Pixabay

Församlingsexpeditionen

På församlingsexpeditionen i Kyrkans hus hittar du assistent, hr-chef, kommunikatör och koordinator.