Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Engagera dig för en bättre värld!

Vill du vara med i Nyköpings församlings internationella grupp? Här berättar gruppens samordnare Karin Eckerdal om det viktiga arbete som gruppen gör.

Internationella gruppen i Nyköpings församling engagerar många i arbetet för en bättre värld. Vi som är med har olika bakgrund, yrke och ålder. Några är anställda i kyrkan, men de flesta är med ideellt. Alla behövs och kan bidra med något, sin kunskap, sin tid och sina kontakter!

Vi träffas på kvällstid, ungefär en gång i månaden.

Att engagera sig i internationella gruppen är inget mindre än ett sätt att vara med i Guds mission i världen, med den Gud som vill återupprätta oss alla. Det låter kanske högtravande, men samtidigt är det något mycket vardagligt. Det är i vardagen vi väljer ett sätt att leva som kan ge positiva avtryck och en eftervärme hos våra medmänniskor. Vi kan alla bidra med de gåvor vi har. 

Hör gärna av dig till Nyköpings församling om du vill vara med i internationella gruppen.

Karin Eckerdal berättar om 2017 års fasteinsamling

Just nu är vi mitt uppe i årets fasteinsamling, då vi samlar in pengar till ett ko-kalvprojekt i Tanzania. Det är ett projekt för hjälp till självhjälp för de allra fattigaste. Lutherska kyrkan i Tanzania hjälper utsatta familjer att ansöka om att få en dräktig kviga. Familjen får utbildning i hållbart jordbruk och koskötsel. Att få en ko förbättrar hela familjens liv. Det ger en trygg inkomst, näring till barnen, förbättrad hälsa och gödsel till jordbruket. Om kvinnan i familjen är den som får utbildning och ansvar för kon bidrar det till att stärka kvinnans ställning. Resultatet blir en resa ur fattigdom och en återupprättad värdighet. Detta kallar vi ko-effekten!  

I februari gjorde eleverna i årskurs 6 på Östra skolan fina skolarbeten om olika länder i Afrika. Då blev vi inbjudna för att berätta om Tanzania. Vi informerade om ko-effekten och att det kostar 5 800 kr att ge en dräktig kviga till en fattig familj.
- Hur ska vi få in så mycket pengar? undrade en elev.
- Om alla bidrar med lite så blir det mycket, fick vi förklara. Det finns kyrkor i varenda stad i Sverige som hjälper till med samma insamling.  Och det fina är att det finns kyrkor i nästan varenda by i Tanzania också som vi kan samarbeta med för att hjälpen ska nå fram.  

Barnen i några av körerna i Nyköpings församling har fått en fasteinsamlingsbössa i papp att ha hemma. Kanske hamnar den på familjens köksbord. I bästa fall blir det inte bara pengar i bössan utan även en chans för alla familjer att samtala om att dela med sig.  

Karin Eckerdal

Karin Eckerdal

Nyköpings församling

Pedagog skolkyrkan