Foto: Stokpic / Pixabay

Engagera dig för en bättre värld!

Vill du engagera dig för en bättre värld? Välkommen till Nyköpings församlings internationella grupp!

Internationella gruppen i Nyköpings församling engagerar många i arbetet för en bättre värld. Vi som är med har olika bakgrund, yrke och ålder. Några är anställda i kyrkan, men de flesta är med ideellt. Alla behövs och kan bidra med något, sin kunskap, sin tid och sina kontakter!

Vi träffas på kvällstid, ungefär en gång i månaden.

Att engagera sig i internationella gruppen är inget mindre än ett sätt att vara med i Guds mission i världen, med den Gud som vill återupprätta oss alla. Det låter kanske högtravande, men samtidigt är det något mycket vardagligt. Det är i vardagen vi väljer ett sätt att leva som kan ge positiva avtryck och en eftervärme hos våra medmänniskor. Vi kan alla bidra med de gåvor vi har. 

Hör gärna av dig till Nyköpings församling om du vill vara med i internationella gruppen.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.