Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om människor i utsatta livssituationer.

Barn, ungdomar och vuxna. Enskilda och familjer. Friska och sjuka. Alla människor kan drabbas av kriser och sorger som de behöver hjälp med.

Svenska kyrkan sträcker ut en hand till alla som behöver hjälp. Vi frågar inte efter tillhörighet eller religion, för oss är du en medmänniska.

Nyköpings församling har anställda diakoner, diakoniassistenter och en socionom. Var och en av dem har ett viktigt uppdrag - att möta människor i utsatta livssituationer med respekt, delaktighet och ömsesidig solidaritet. 

Nyköpings församlings diakonala personal erbjuder enskilda samtal, samtal i grupp och hembesök. Vi finns närvarande vid Sjukhuskyrkan, på häktet och anstalten i Nyköping. Vi ger ekonomiskt bistånd till barn och familjer. 

- Vi kan inte lösa allt, men vi kan ge stöd, guida vidare till ytterligare hjälp och framför allt lyssna.
Är du i behov av någon att prata med? Välkommen att kontakta Nyköpings församlings diakonala personal. Klicka här för att hitta kontaktuppgifter.

Vill du ge ett bidrag till Nyköpings församlings diakonikassa? Se faktarutan.